Riksbankens föreskrifter (2014:85) om nya sedlar av valörerna tjugo, femtio, ett hundra, två hundra, fem hundra och ett tusen kronor

SFS nr
2014:85
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2013-12-20

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att sedlar av
valörerna tjugo, femtio, ett hundra, två hundra, fem hundra
och ett tusen kronor ska ha följande storlek, beskaffenhet
och utseende.

Valören tjugo kronor

Sedeln är 66 millimeter hög och 120 millimeter lång.

På sedelns framsida finns ett porträtt av Astrid Lindgren.
Till höger finns en bild av Pippi Långstrump samt texter från
Astrid Lindgrens författarskap, skrivna på fiktiva
bokuppslag. Texten ”TJUGO KRONOR” återfinns till höger i
sedelns övre kant. Valörsiffran 20 återfinns i sedelns övre
vänstra hörn och i dess nedre högra hörn. Till vänster om den
nedre valörsiffran återfinns lilla riksvapnet. I nedre
vänstra hörnet står ”SVERIGES RIKSBANK”.

Till höger om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form
av en stiliserad bok som växlar färg när man rör på sedeln. I
denna detalj återfinns även valörsiffran 20. Ett mönster till
vänster på sedeln bildar tillsammans med motsvarande mönster
på sedelns baksida valörbeteckningen 20 när sedeln hålls mot
ljuset (genomsiktsbild). På vänstra sidan finns ett
vattenmärke föreställande Astrid Lidgren samt valören 20.

På baksidan återfinns ett naturmotiv från Småland samt en
Sverigekarta där landskapet Småland är markerat. Valörsiffran
20 återfinns i övre högra hörnet och i nedre vänstra hörnet.
Till höger om den nedre valörsiffran återges Smålands
landskapsblomma linnean. Sedelnumret står till vänster över
valörsiffran.

Pappersfärgen är benvit. Sedelns temafärg är violett. I
pappret finns inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd som
framträder som en mörk linje i genomfallande ljus.

Valören femtio kronor

Sedeln är 66 millimeter hög och 126 millimeter lång.

På sedelns framsida finns ett porträtt av Evert Taube. Till
höger och vänster om porträttet finns två notslingor ur visan
”Så länge skutan kan gå.” Texten ”FEMTIO KRONOR” återfinns
till höger i sedelns övre kant. Valörsiffran 50 återfinns i
sedelns övre vänstra hörn och i dess nedre högra hörn. Till
vänster om den nedre valörsiffran återfinns lilla riksvapnet.
I nedre vänstra hörnet står ”SVERIGES RIKSBANK”.

Till höger om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form
av en stiliserad segelbåt som växlar färg när man rör på
sedeln. I denna detalj återfinns även valörsiffran 50. Ett
mönster till vänster på sedeln bildar tillsammans med
motsvarande mönster på sedelns baksida valörbeteckningen 50
när sedeln hålls mot ljuset (genomsiktsbild). På vänstra
sidan finns ett vattenmärke föreställande Evert Taube samt
valören 50.

På baksidan återfinns ett naturmotiv från Bohuslän, en
hällristning från Tanum samt en Sverigekarta där landskapet
Bohuslän är markerat. Valörsiffran 50 återfinns i övre högra
hörnet och i nedre vänstra hörnet. Till höger om den nedre
valörsiffran återges Bohusläns landskapsblomma
vildkaprifolen. Sedelnumret står till vänster över
valörsiffran.

Pappersfärgen är benvit. Sedelns temafärg är gul/orange. I
pappret finns inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd som
framträder som en mörk linje i genomfallande ljus.

Valören ett hundra kronor

Sedeln är 66 millimeter hög och 133 millimeter lång.

På sedelns framsida finns ett porträtt av Greta Garbo. Till
höger finns en stiliserad filmremsa. Texten ”ETT HUNDRA
KRONOR” återfinns till höger i sedelns övre kant.
Valörsiffran 100 återfinns i sedelns övre vänstra hörn och i
dess nedre högra hörn. Till vänster om den nedre valörsiffran
återfinns lilla riksvapnet. I nedre vänstra hörnet står
”SVERIGES RIKSBANK”.

Till höger om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form
av en stiliserad filmremsa som växlar färg när man rör på
sedeln. I denna detalj återfinns även valörsiffran 100. Till
vänster om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form av
ett band med tre fönster, vilka innehåller symbolen tre
kronor. Symbolen ger intryck av rörelse när man rör på sedeln
och växlar samtidigt till texten ”KR”. Ett mönster till
vänster på sedeln bildar tillsammans med motsvarande mönster
på sedelns baksida valörbeteckningen 100 när sedeln hålls mot
ljuset (genomsiktsbild). På vänstra sidan finns ett
vattenmärke föreställande Greta Garbo samt valören 100.

På baksidan återfinns ett motiv från Stockholm med kända
byggnader och naturmiljöer samt en stiliserad karta över
Södermalm. På baksidan finns även en Sverigekarta där
Stockholm är markerat. Valörsiffran 100 återfinns i övre
högra hörnet och i nedre vänstra hörnet. Till höger om den
nedre valörsiffran återges Södermanlands och Upplands
landskapsblommor, den vita näckrosen respektive
kungsängsliljan. Sedelnumret står till vänster över
valörsiffran.

Pappersfärgen är benvit. Sedelns temafärg är blå. I pappret
finns inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd som framträder
som en mörk linje i genomfallande ljus.

Valören två hundra kronor

Sedeln är 66 millimeter hög och 140 millimeter lång.

På sedelns framsida finns ett porträtt av Ingmar Bergman.
Till höger finns en bild från inspelningen av filmen ”Det
sjunde inseglet”. Texten ”TVÅ HUNDRA KRONOR” återfinns till
höger i sedelns övre kant. Valörsiffran 200 återfinns i
sedelns övre vänstra hörn och i dess nedre högra hörn. Till
vänster om den nedre valörsiffran återfinns lilla riksvapnet.
I nedre vänstra hörnet står ”SVERIGES RIKSBANK”.

Till höger om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form
av en stiliserad filmklappa som växlar färg när man rör på
sedeln. I denna detalj återfinns även valörsiffran 200. Till
vänster om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form av
ett band med tre fönster, vilka innehåller symbolen tre
kronor. Symbolen ger intryck av rörelse när man rör på sedeln
och växlar samtidigt till texten ”KR”. Ett mönster till
vänster på sedeln bildar tillsammans med motsvarande mönster
på sedelns baksida valörbeteckningen 200 när sedeln hålls mot
ljuset (genomsiktsbild). På vänstra sidan finns ett
vattenmärke föreställande Ingmar Bergman samt valören 200.

På baksidan återfinns ett naturmotiv från Fårö samt en
Sverigekarta där landskapet Gotland är markerat. Valörsiffran
200 återfinns i övre högra hörnet och i nedre vänstra hörnet.
Till höger om den nedre valörsiffran återges Gotlands
landskapsblomma, murgrönan. Sedelnumret står under texten
”TVÅ HUNDRA KRONOR”.

Pappersfärgen är benvit. Sedelns temafärg är grön. I pappret
finns inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd som framträder
som en mörk linje i genomfallande ljus.

Valören fem hundra kronor

Sedeln är 66 millimeter hög och 147 millimeter lång.

På sedelns framsida finns ett porträtt av Birgit Nilsson.
Till höger finns en bild från en föreställning av Wagners
opera ”Valkyrian”. Texten ”FEM HUNDRA KRONOR” återfinns till
höger i sedelns övre kant. Valörsiffran 500 återfinns i
sedelns övre vänstra hörn och i dess nedre högra hörn. Till
vänster om den nedre valörsiffran återfinns lilla riksvapnet.
I nedre vänstra hörnet står ”SVERIGES RIKSBANK”.

Till höger om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form
av en stiliserad G-klav som växlar färg när man rör på
sedeln. I denna detalj återfinns även valörsiffran 500. Till
vänster om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form av
ett band med tre fönster, vilka innehåller symbolen tre
kronor. Symbolen ger intryck av rörelse när man rör på sedeln
och växlar samtidigt till texten ”KR”. Ett mönster till
vänster på sedeln bildar tillsammans med motsvarande mönster
på sedelns baksida valörbeteckningen 500 när sedeln hålls mot
ljuset (genomsiktsbild). På vänstra sidan finns ett
vattenmärke föreställande Birgit Nilsson samt valören 500.

På baksidan återfinns en bild av Öresundsbron samt en
Sverigekarta där landskapet Skåne är markerat. Valörsiffran
500 återfinns i övre högra hörnet och i nedre vänstra hörnet.
Till höger om den nedre valörsiffran återges Skånes
landskapsblomma, prästkragen. Sedelnumret står till vänster
över valörsiffran.

Pappersfärgen är benvit. Sedelns temafärg är röd. I pappret
finns inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd som framträder
som en mörk linje i genomfallande ljus.

Valören ett tusen kronor

Sedeln är 66 millimeter hög och 154 millimeter lång.

På sedelns framsida finns ett porträtt av Dag Hammarskjöld.
Till höger finns FN-symbolen och en bild föreställande FN:s
huvudkontor i New York. Texten ”ETT TUSEN KRONOR” återfinns
till höger i sedelns övre kant. Valörsiffran 1000 återfinns i
sedelns övre vänstra hörn och i dess nedre högra hörn. Till
vänster om den nedre valörsiffran återfinns lilla riksvapnet.
I nedre vänstra hörnet står ”SVERIGES RIKSBANK”.

Till höger om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form
av en stiliserad olivkvist som växlar färg när man rör på
sedeln. I denna detalj återfinns även valörsiffran 1000. Till
vänster om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form av
ett band med tre fönster, vilka innehåller symbolen tre
kronor. Symbolen ger intryck av rörelse när man rör på sedeln
och växlar samtidigt till texten ”KR”. Ett mönster till
vänster på sedeln bildar tillsammans med motsvarande mönster
på sedelns baksida valörbeteckningen 1000 när sedeln hålls
mot ljuset (genomsiktsbild). På vänstra sidan finns ett
vattenmärke föreställande Dag Hammarskjöld samt valören 1
000.

På baksidan återfinns ett fjällmotiv från Lappland. Över
bilden löper en fiktiv polcirkel och texten ”Mät aldrig
bergets höjd förrän du nått toppen. Då skall du se hur lågt
det var.” På baksidan finns även en Sverigekarta där
landskapet Lappland är markerat. Valörsiffran 1 000 återfinns
i övre högra hörnet och i nedre vänstra hörnet. Till höger om
den nedre valörsiffran återges Lapplands landskapsblomma,
fjällsippan. Sedelnumret står till vänster över
valörsiffran.

Pappersfärgen är benvit. Sedelns temafärg är gråbrun. I
papperet finns inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd som
framträder som en mörk linje i genomfallande ljus.

Övergångsbestämmelser

2014:85

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015 men
avses att tillämpas först från 1 oktober 2015 vad avser
valörerna tjugo, femtio, två hundra och ett tusen kronor och
från 1 oktober 2016 vad avser valörerna ett hundra och fem
hundra kronor.