Förordning (2015:257) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

SFS nr
2015:257
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2015-05-13

/Träder i kraft I:2015-07-01/
1 § Regeringskansliet får utse en sådan person som avses i 4 §
första stycket lagen (2014:414) om nomineringar till Europeiska
unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna.