Lag (2015:260) om upphävande av Elsäkerhetverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör

SFS nr
2015:260
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2015-05-13

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att Elsäkerhetsverkets
föreskrifter (ELSÄK-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för
förkopplingsdon till lysrör ska upphöra att gälla vid
utgången av juni 2015.