Tillkännagivande (2015:3) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2015:3
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2014-12-30

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 januari–30 juni 2015 är 0,0 procent.