Förordning (2015:305) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen

SFS nr
2015:305
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2015-05-28

/Träder i kraft I:2015-07-01/
1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning
till lagen (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje-
och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen.

2 § Kustbevakningen är tillsynsmyndighet enligt 3 § lagen
(2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och
gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen.

3 § Kustbevakningen får meddela föreskrifter om vad en
rapport enligt 2 § lagen (2015:280) om rapportering av
olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför
Europeiska unionen ska innehålla.