Tillkännagivande (2015:381) av Färöarnas och Grönlands anslutning till den nordiska konventionen (2015:381) om social trygghet av den 12 juni 2012

SFS nr
2015:381
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2015-06-11

Regeringen tillkännager att den nordiska konventionen om
social trygghet av den 12 juni 2012 i enlighet med artikel
16.5 i konventionen trätt i kraft den 1 maj 2015 för Färöarna
och Grönland och att dessa enligt artikel 3.3 har meddelat
att de undantag i förordningens regler om grundpension, som
gäller för Danmark, också ska gälla för Färöarna och
Grönland. Konventionen, som trädde i kraft den 1 maj 2014,
har antagits som lag här i landet genom lagen (2013:134) om
nordisk konvention om social trygghet.