Förordning (2015:58) om föreskrifter rörande försäljning och förstöring av fordon

SFS nr
2015:58
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2015-02-19

1 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om
verkställigheten av 8–10 §§ lagen (1951:649) om straff för
vissa trafikbrott.