Man döms för våldsamt upplopp under en fotbollsmatch

Svea hovrätt målnummer B 11340-12

En 25-årig man döms för våldsamt upplopp i samband med en fotbollsmatch mellan Hammarby och Assyriska på Söderstadion i maj 2012. Av en filmupptagning framgick att mannen stod i främre ledet av en folkmassa och gestikulerade kraftigt med armarna samtidigt som personer runt omkring honom använde våld mot polisen. Hovrätten som instämmer i tingsrättens bedömning dömer mannen till villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Utredningen är densamma som i tingsrätten. Den föranleder inte hovrätten att göra någon annan bedömning än den tingsrätten gjort. Tingsrättens dom ska därför fastställas.

TINGSRÄTTENS BEDÖMNING
Ska Victor H dömas?
Utredningen visar att det har förekommit ett våldsamt upplopp på Söderstadion den aktuella dagen. Frågan är om Victor H har deltagit i upploppet. För att en person ska anses ha deltagit i ett våldsamt upplopp krävs att han har deltagit i den våldsamma folksamlingens förehavanden. Han behöver inte själv ha använt våld utan det räcker att han har visat sig vara sympatisör med att våldet utövades. Han kan ha visat sig vara detta t.ex. genom att uttala hotfulla eller upphetsande rop eller genom att springa med i en folksamling som går till attack (se Berggren m.fl., Brottsbalken. En kommentar, kommentaren till 16 kap. 2 § brottbalken, nätupplagan). Den film som åklagaren har spelat upp visar bl.a. att Victor H har sökt sig till den våldsamma folksamlingens främre led. Han har stått mitt i det främre ledet och gestikulerat kraftigt med armarna samtidigt som personer runt omkring honom har använt våld mot polisen. Den förklaring som han har lämnat – att han endast ville prata med polisen – är inte trovärdig. Victor H ska därför dömas för våldsamt upplopp. Påföljd Victor H har dömts för brott tidigare. Brotten ligger så långt tillbaka i tiden att de saknar betydelse i det här målet. Det brott som Victor H nu ska dömas för har ett straffvärde som motsvarar fängelse i en månad. Brottets art talar för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Det saknas dock särskild anledning att tro att Victor H kan komma att begå nya brott och han är lämplig för och har samtyckt till samhällstjänst. Påföljden kan därför stanna vid en villkorlig dom med samhällstjänst, Övrigt Skyldigheten att betala avgift till brottsofferfonden följer av lag. Victor Hs ekonomiska förhållanden är sådana att han ska betala tillbaka försvararkostnaden till staten.

Kommentarer inaktiverade.