Musiker hade inte rätt till a-kassa

En musiker i ett rockband har efter en dom i kammarrätten blivit återbetalningsskyldig för över 50 000 kronor avseende utbetald a-kassa. Bandet drevs som ett aktiebolag och musikern ägde 25 procent av aktierna. Kammarrätten uttalar att hans ägarandel i bolaget ger honom ett relativt stort inflytande eftersom de övriga delägarna också ägde varsin fjärdedel. Visserligen hade han inte någon formell ställning som styrelseledamot eller VD och han hade heller inte rätt att teckna firman, men han hade nära anhöriga i styrelsen och sammantaget ansåg kammarrätten att han var att betrakta som en företagare som inte hade haft rätt till ersättning från a-kassan.

Kommentarer inaktiverade.