Om webbplatsen

.Vi tillhandahåller en gratis rättsdatabas som innehåller alla lagar och andra författningar som ingår i Svensk författningssamling (SFS), samt många vägledande domstolsavgöranden.
Vi publicerar också dagligen nyheter och artiklar.

Informationen på klevringsjuridik.se uppdateras dagligen.

Klevringsjuridik.se drivs av Klevrings Juristbyrå AB.

Ansvarsbegränsning
Vi strävar efter att i inlägg, kommentarer och förklaringar ge en så korrekt information som möjligt.
Vi kan dock inte garantera att vår information till 100 procent är korrekt eller fullständig. Publicerad information på klevringsjuridik.se kan inte ensidigt läggas till grund för ett ställningstagande i en juridisk fråga, utan skall ses som en del i ett större beslutsunderlag.

Lagar och domar på klevringsjuridik.se har publicerats på ett automatiserat sätt. Vi kan därför inte garantera att det som återges här verkligen stämmer överens med exempelvis lagarna så som de är återgivna i den officiella utgåvan (den tryckta versionen av Svensk författningssamling).

Om du har frågor om webbtjänsten eller vill komma i kontakt med oss kan du höra av dig på denna adress: support(at)klevringsjuridik.se