Oneröst fång

Med oneröst fång menas att man får äganderätt till en egendom genom en motprestation. Typexempel är köp och byte.