Originära fång

Ockupation (besittning av herrelös sak) genom exempelvis jakt, fiske eller bortslängda saker.