Polismans version om hastighetsmätning godtas

Hovrätten för övre Norrland målnummer B 872-12

Ord stod mot ord angående hastighetsöverträdelsen. Hovrätten ändrar tingsrättens friande dom eftersom det inte finns skäl att ifrågasätta polismannens hastighetsmätning.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
I hovrätten har förebringats i huvudsak samma utredning som vid tingsrätten. Glenn L har hörts på nytt. Han har i hovrätten lämnat i allt väsentligt samma uppgifter som finns antecknade i tingsrättens dom. Åklagaren har vidhållit att det inte finns anledning att ifrågasätta mätningen och det mätresultat som visar den hastighet som Mats Widgren fört sin personbil i. Mats Widgren har vidhållit sin uppfattning om att mätningen av den hastighet han framfört sin personbil i inte är tillförlitlig. Av den av åklagaren åberopade bevisningen framgår att polismannen Glenn L har utfört mätningen i enlighet med Rikspolisstyrelsens föreskrifter och att föreskrivna kontroller av mätinstrument har genomförts. Därtill har Glenn L i sitt vittnesmål uppgivit att han är van att utföra sådana mätningar, att de referenspunkter han använde vid mätningen var tydliga att urskilja och att han aldrig rapporterar för hastighetsöverträdelse om han inte är säker på att sådan har skett. Mot bakgrund härav finner hovrätten att det inte finns skäl att ifrågasätta mätresultatets tillförlitlighet och att åtalet därför är styrkt. Mats Widgren ska således dömas för hastighetsöverträdelse. För förseelsen stadgas penningböter.

 

Kommentarer inaktiverade.