Reklamerat 383 gånger räcker inte

Kronobergs Landsting har vid 383 tillfällen reklamerat de tolkningstjänster som Språkservice AB utfört på sjukhus och vårdcentraler. Reklamationerna bestod i huvudsak av att Språkservice inte kunnat leverera tolkningstjänster i den omfattning som avtalats. Med anledning av detta ansåg Landstinget att patiensäkerheten var i fara och att Landstinget fick onödiga kostnader då besök och behandlingar inte kunde utföras på planerad tidpunkt. Mot bakgrund av det saknade Landstinget förtroende för Språkservice varför Landstinget uteslöt bolaget vid den nya upphandlingen.

Domstolen konstaterade att det fanns brister men att den procentuella andelen reklamationer i förhållande till antalet utförda uppdrag var relativt låg. Därför ansåg domstolen att Landstinget inte hade visat att Språkservice hade brustit i sin yrkesverksamhet i sådan omfattning som krävs för uteslutning av en leverantör.

Anser att domstolen har haft möjlighet att utesluta bolaget från upphandlingen. Större hänsyn bör ha tagits till vad konsekvensen blir av de brister som finns hos leverantören. Landstinget måste välja den leverantör som lämnar lägst pris därför är det viktigt att Landstinget kan ställa höga krav på kvalitén och inte tvingas acceptera ett ändå stort antal brister förekommer hos en leverantör.

 Läs hela domen här (PDF)

 

En reaktion på “Reklamerat 383 gånger räcker inte

  1. En visserligen grotesk kommentar:
    Om en läkare kapar 383 ben fel, men det är ett tillräkligt stort patientunderlag, procentuellt sätt, så är tydligen allt OK.