Skallkrav gäller lika även för välkända företag

Genom att utvärdera ett anbud som egentligen inte uppfyllt obligatoriska krav om att med CV och intyg styrka bland annat arbetsledningens erfarenhet, samt att lämna en utförlig företagspresentation, bröt Vetlanda kommun mot reglerna om likabehandling vid en upphandling av ramavtal för VVS-arbeten. Upphandlingen får därför avslutas först sedan rättelse gjorts genom en ny anbudsutvärdering. Kommunen hade bland annat angett att företaget bakom anbudet i fråga var känt sedan tidigare och att presentationen inte behövt vara lika utförlig som andra anbudsgivares.

Ladda ner domen här

Kommentarer inaktiverade.