Tillåtet att dra ut stökig elev ur klassrumet

Tingsrätten ogillar Skolinspektionens skadeståndstalan mot en kommun där en lärare släpat ut en sjätteklassare ur klassrummet efter att eleven inte slutat fila med linjalen på skolbänken, trots upprepade tillsägelser. Med hänsyn till elevens stökiga förflutna menar domstolen att läraren inte haft något annat val än att få ut eleven ur klassrummet. Det handledsgrepp läraren använt var också proportionerligt enligt tingsrätten.

Kommentarer inaktiverade.