Tog ut överhyra om 1900kr per månad

En kvinna som hyrde ut sin bostadsrätt i Uppsala tog ut en hyra på 7000kr per månad. I hyran ingick vissa möbler, försäkring och elkostnader.

Efter att andrahands hyresgästerna bott i lägenheten i 6 månader yrkade dom återbetalning om 2000kr per månad. Kvinnan som hyrde ut lägenheten bestred yrkandet och ärendet avgjordes av hyresnämnden som ansåg att en skälig hyra var 5100kr. Kvinnan förplicktades att betala tillbaka 11400kr samt viss ränta till sina andrahands hyresgäster. Kvinnan överklagade till hovrätten som inte gjorde någon annan bedömning.

Kvinnan angav som skäl för hyran att hon hade jämfört lägenheter som legat ute på Blocket och Hemnet och därefter har hon tagit ut samma hyra som för dessa lägenheter. Hon har inte någon gång tittat på jämförelseobjekt hos de privata eller kommunala fastighetsbestånden.
Vidare angav hon att i hyran om 7000kr har ingått inventarier som hon beräknat till 645kr per månad, hemförsäkring 71kr per månad och 175kr per månad för en extra IF-försäkring. Hennes elförbrukning uppgår till 400kr per månad och eftersom det var två som bodde i lägenheten har hon tagit ut 800kr. Hennes faktiska bruttokostnad för räntor uppgår till 2327kr per månad.

Hyresnämndens motivering var att bostadslägenheten var delvis möblerad samt att hushållström har ingått medför att bruksvärdet höjs. Men de av hennes åberopade kostnader för hemförsäkring, extra försäkring vid andrahandsuthyrning samt hennes räntekostnader för bostadslägenheten är inte sådana kostnader som kan tillgodoräknas henne vid hyresnämndens prövning av brusvärdet för lägenheten. Nämnden bortsåg därför från dessa kostnader.
Angående kostnaden för hushållström fann hyresnämnden det inte visat att den uppgår till mer än 350kr per månad. Själva lägenhetens hyra utan dessa nyttigheter ansåg nämnden motsvara ca 4500kr per månad. Den sammanlagda skäliga hyran med hänsyn tagit till hushållsström och delvis möblemang, ansåg nämnden motsvara 5100kr per månad.

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.