Underrätt

Underrätt är den domstol som i en tidigare instans dömer. Exempelvis
tingsrätt eller förvaltningsrätt.