Uppsagd VD har inte rätt till a-kassa

Mannen sålde sitt bolag i maj 2013 och sades upp från VD-posten samma dag vid ett styrelsemöte. När han sedan ansökte om arbetslöshetsersättning sa dock Småföretagarnas arbetslöshetskassa nej med motiveringen att mannen inte avregistrerats från VD-posten i Bolagsverkets register förrän i oktober 2013 och med anledning av detta varit att anse som företagare under den aktuella tiden.

Mannen överklagade och anförde att det var ett misstag av en redovisningskonsult som låg bakom att avregistreringen dröjt och åberopade ett intyg från denne som stöd. Förvaltningsrätten höll med om att det var ett misstag som gjort att mannen inte snabbare avregistrerats som VD och att han inte varit extern VD för bolaget efter överlåtelsen. Mot den bakgrunden var inte mannen att anse som företagare och målet återförvisades därför till a-kassan.

Småföretagarnas arbetslöshetskassa överklagade och anförde bland annat att förvaltningsrätten inte tänkt på de skyldigheter mannen haft enligt aktiebolagslagen ända fram till dess han avregistrerades som VD. Kammarrätten håller med kassan om att mannen haft både skyldigheter och befogenheter enligt ABL ända fram till beslutet om entledigande verkställdes. Och även om det var ett misstag som gjorde att han stod kvar som VD i Bolagsverkets register så innebär det inte att hans ansvar upphörde. Kammarrätten finner därför att kassans ursprungliga beslut att inte bevilja mannen arbetslöshetsersättning var korrekt.

Kommentarer inaktiverade.