Vem som köper material saknar betydelse för rot-avdrag

En köpare av ROT-tjänster har stått för allt material vid köksrenoveringen. Köparen har handlat visst material genom sin svägerska för att kunna utnyttja hennes rabatt. Kammarrätten konstaterar att det saknar betydelse vem som har betalat för material så länge materialkostnaderna inte ingår i den fakturerade arbetskostnaden. Då uppgiven tidsåtgång är rimlig anser kammarrätten att bolaget får anses ha visat att hela det fakturerade beloppet avser arbetskostnader. Förvaltningsrättens avgörande upphävs därmed och målet överlämnas till Skatteverket för ny prövning.

Kommentarer inaktiverade.