Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 12

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 12
Domsnummer
2018-12
Målnummer
A-49-2017
Avgörandedatum
2018-02-21
Rubrik
Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Nr 12

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

SIA "BTK BUVE".

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2018-02-21, målnummer A-49-2017

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Hannah Edström