Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 13

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 13
Domsnummer
2018-13
Målnummer
B-75-2017
Avgörandedatum
2018-03-07
Rubrik
Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens dom ändrades.

Nr 13

Komhem AB

mot

F.N.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens dom ändrades.

Dom 2018-03-07, målnummer B-75-2017

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Lotta Bodelius