Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 15

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 15
Domsnummer
2018-15
Målnummer
A-59-2017
Avgörandedatum
2018-03-21
Rubrik
Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls.

Nr 15

Unionen

mot

Arbetsgivarföreningen KFO och PERSONLIGT OMBUD I SKÅNE.

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls.

Dom 2018-03-21, målnummer A-59-2017

Ledamöter: Sören Öman, Susanne Sundberg, Christer Måhl, Charlott Richardson, Göran Söderlöf, Lenita Granlund och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.

Rättssekreterare: Martina Sjölund