Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 16

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 16
Domsnummer
2018-16
Målnummer
B-100-2016
Avgörandedatum
2018-03-21
Rubrik
Målet gällde sjuklön m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades i huvudsaken.

Nr 16

R.D.M.P.

mot

PS Elektriska AB.

Överklagade avgörandet: Solna tingsrätts dom den 10 oktober 2016 i mål FT 4322-16

Målet gällde sjuklön m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades i huvudsaken.

Dom 2018-03-21, målnummer B-100-2016

Ledamöter: Jonas Malmberg, Charlott Richardson och Gerald Lindberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: Pontus Bromander