Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 17

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 17
Domsnummer
2018-17
Målnummer
B-123-2016
Avgörandedatum
2018-03-23
Rubrik
Målet gällde företagshemligheter m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Nr 17

P.L., M.P.L. och Lyckostäd i Stockholm AB

mot

Städpulsen AB.

Överklagade avgörande: Attunda tingsrätts dom den 14 november 2016 i mål nr T 4887-13

Målet gällde företagshemligheter m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2018-03-23, målnummer B-123-2016

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Peter Edin