Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 18

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 18
Domsnummer
2018-18
Målnummer
B-98-2017
Avgörandedatum
2018-03-28
Rubrik
Målet gällde avskedande. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Nr 18

W.N.

mot

WMA Connection i Stockholm Handelsbolag.

Överklagade avgörandet: Södertörns tingsrätts dom den 5 juli 2017 i mål nr T 16851-16

Målet gällde avskedande. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Dom 2018-03-28, målnummer B-98-2017

Ledamöter: Jonas Malmberg, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Bengt Huldt, Johanna Torstensson, Susanne Östh och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.

Rättssekreterare: Pontus Bromander