Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 21

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 21
Domsnummer
2018-21
Målnummer
A-138-2017
Avgörandedatum
2018-04-11
Rubrik
Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Nr 21

Svenska Transportarbetareförbundet

mot

Biltrafikens Arbetsgivareförbund (för ej talan) och Harlings Åkeri Wärmland AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2018-04-11, målnummer A-138-2017

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Pontus Bromander