Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 22

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 22
Domsnummer
2018-22
Målnummer
B-13-2017
Avgörandedatum
2018-04-18
Rubrik
Målet gällde vite alternativt skadestånd. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Nr 22

D.K

mot

Memento Mori AB.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts dom den 22 december 2016 i mål nr T 13637-15

Målet gällde vite alternativt skadestånd. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Dom 2018-04-18, målnummer B-13-2017

Ledamöter: Sören Öman, Ulrika Stenbeck Gustavson, Kerstin G Andersson, Bengt Huldt, Gösta Rehnstam, Veli-Pekka Säikkälä och Lena Maier Söderberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: Malin Simon Holm