Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 26

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 26
Domsnummer
2018-26
Målnummer
A-7-2018
Avgörandedatum
2018-05-02
Rubrik
Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Nr 26

Unionen

mot

Bäckbodagård AB.

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2018-05-02, målnummer A-7-2018

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Maria Lundberg