Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 37

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 37
Domsnummer
2018-37
Målnummer
A-17-2018
Avgörandedatum
2018-05-30
Rubrik
Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

Livskvalité 1 AB.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2018-05-30, målnummer A-17-2018

Ledamot: Malin Simon Holm

Rättssekreterare: Hannah Edström