Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 38

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 38
Domsnummer
2018-38
Målnummer
A-50-2018
Avgörandedatum
2018-05-30
Rubrik
Målet gällde lönefordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Unionen

mot

Maskinentreprenörerna (för ej talan) och LF Entreprenad AB.

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2018-05-30, målnummer A-50-2018

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Pontus Bromander