Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 40

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 40
Domsnummer
2018-40
Målnummer
A-37-2018
Avgörandedatum
2018-07-13
Rubrik
Målet gällde lönefordaran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Sveabyggen AB.

Målet gällde lönefordaran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2018-06-13, målnummer A-37-2018

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: David Sandström