Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 44

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 44
Domsnummer
2018-44
Målnummer
A-23-2018
Avgörandedatum
2018-06-20
Rubrik
Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Unionen

mot

Arbetsgivarföreningen KFO och MDM Sverige Läkare i Världen.

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2018-06-20, målnummer A-23-2018

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Martina Sjölund