Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 46

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 46
Domsnummer
2018-46
Målnummer
B-24-2017
Avgörandedatum
2018-07-04
Rubrik
Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes i överklagade delar.

Intersolia Ltd

mot

K-A.S.

Överklagade avgörandet: Halmstad tingsrätts dom den 27 januari 2017 i mål nr T 2732-15

Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes i överklagade delar.

Dom 2018-07-04, målnummer B-24-2017

Ledamöter: Sören Öman, Ralf Järtelius, Christer Måhl (skiljaktig), Charlott Richardson (skiljaktig), Johanna Torstensson (skiljaktig), Sten-Ove Niklasson (f.d. vice ordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Ing-Marie Nilsson.

Rättssekreterare: Pontus Bromander