Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 47

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 47
Domsnummer
2018-47
Målnummer
A-57-2018
Avgörandedatum
2018-07-04
Rubrik
Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Unionen

mot

Lejonet & Partners AB.

Målet gällde kolektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förliknng.

Dom 2018-07-04, målnummer B-57-2018

Ledamot: Cathrine Lilja Ekström

Rättssekreterare: Peter Edin