Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 5

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 5
Domsnummer
2018-5
Målnummer
A-107-2017
Avgörandedatum
2018-01-31
Rubrik
Målet gällde brott mot anställningsskyddslagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Nr 5

Fastighetsanställdas Förbund

mot

Din pizza i Stockholm AB.

Målet gällde brott mot anställningsskyddslagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2018-01-31, målnummer A-107-2017

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Lotta Bodelius