Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 53

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 53
Domsnummer
2018-53
Målnummer
A-29-2018
Avgörandedatum
2018-08-15
Rubrik
Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

Arbetsgivareföreningen KFO (för ej talan) och Barnens Framtida Förskola i Sverige AB.

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2018-08-15, målnummer A-29-2018

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Peter Edin