Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 56

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 56
Domsnummer
2018-56
Målnummer
A-36-2016
Avgörandedatum
2018-09-12
Rubrik
Målet gällde uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Fastighetsanställdas Förbund

mot

Sobona (tidigare Pacta, för ej talan) och Växjöbostäder Aktiebolag.

Målet gällde uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Dom 2018-09-12, målnummer A-36-2016

Ledamöter: Karin Renman, Peter Syrén, Kerstin G Andersson, Charlott Richardson, Göran Söderlöf, Ronny Wenngren och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.

Rättssekreterare: Marie Lifvendahl