Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 6

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 6
Domsnummer
2018-6
Målnummer
A-123-2017
Avgörandedatum
2018-01-31
Rubrik
Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Nr 6

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

C.Ö med firma Hanabergs Lantbruk Måleri & Alltjänst.

Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2018-01-31, målnummer A-123-2017

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Lotta Bodelius