Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 60

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 60
Domsnummer
2018-60
Målnummer
A-109-2018
Avgörandedatum
2018-10-03
Rubrik
Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Tingvalla-Bro Fackförening

mot

SB Riv & Montage AB.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2018-10-03, målnummer A-109-2018

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Hannah Edström