Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 64

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 64
Domsnummer
2018-64
Målnummer
A-154-2017
Avgörandedatum
2018-10-10
Rubrik
Målet gällde fordran på uppsägningslön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

Unionen

mot

24KARAT vårdcentral AB.

Målet gällde fordran på uppsägningslön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

Dom 2018-10-10, målnummer A-154-2017

Ledamöter: Jonas Malmberg, Åsa Kjellberg Kahn och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.

Rättssekreterare: Hannah Edström