Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 68

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 68
Domsnummer
2018-68
Målnummer
A-91-2018
Avgörandedatum
2018-11-07
Rubrik
Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Svenska Målareförbundet

mot

KvalitetsMåleriet Sfm AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2018-11-07, mål nummer A-91-2018

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Martina Sjölund