Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 70

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 70
Domsnummer
2018-70
Målnummer
A-102-2018
Avgörandedatum
2018-11-21
Rubrik
Målet gällde brott mot föräldraledighetslagen. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Hotel- och restaurangfacket

mot

FastKeeper AB.

Målet gällde brott mot föräldraledighetslagen. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2018-11-21, målnummer A-102-2018

Ledamot: Hannah Edström

Rättssekreterare: Peter Edin