Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 75

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 75
Domsnummer
2018-75
Målnummer
B-29-2018
Avgörandedatum
2018-12-05
Rubrik
Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i huvudsaken.

M.S.

mot

P.A.

Överklagade avgörandet: Hudiksvalls tingsrätts dom den 3 april 2018 i mål nr T 1480-17

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i huvudsaken.

Dom 2018-12-05, målnummer B-29-2018

Ledamöter: Jonas Malmberg, Claes-Göran Sundberg, Joanna Román, Claes Frankhammar, Helena Linde, Ronny Wenngren och Lena Maier Söderberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: David Sandström