Arbetsdomstolen referat AD 2018 nr 8

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2018 nr 8
Domsnummer
2018-8
Målnummer
A-142-2017
Avgörandedatum
2018-02-07
Rubrik
Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Nr 8

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

Vårdföretagarna (för ej talan) och I Care Boende AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2018-02-07, målnummer A-142-2017

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Martina Sjölund