Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 1

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2019 nr 1
Domsnummer
2019-1
Målnummer
A-58-2018
Avgörandedatum
2019-01-16
Rubrik
Målet gällde fordran på övertidsersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Huddinge Lokala Samorganisation

mot

Logistik & distribution i Norden AB.

Målet gällde fordran på övertidsersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2019-01-16, målnummer A-58-2018

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Hannah Edström