Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 11

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2019 nr 11
Domsnummer
2019-11
Målnummer
A-68-2018
Avgörandedatum
2019-02-13
Rubrik
Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Bygg unik i Skåne AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2019-02-13, målnummer A-68-2018

Ledamot: David Sandström

Rättssekreterare: Pontus Bromander