Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 14

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2019 nr 14
Domsnummer
2019-14
Målnummer
B-51-2018
Avgörandedatum
2019-03-06
Rubrik
Målet gällde skadestånd för brott mot lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

J.L

mot

Wetterschakt AB.

Överklagade avgörandet: Jönköpings tingsrätts dom den 5 april 2018 i mål nr T 2335-17

Målet gällde skadestånd för brott mot lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Dom 2019-03-06, målnummer B-51-2018

Ledamöter: Jonas Malmberg, Inger Andersson, Berndt Molin, Karl Olof Stenqvist, Daniela Eriksson, Carina Lindberg och Anders Hammarbäck. Enhälligt.

Rättssekreterare: Martina Sjölund