Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 19

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2019 nr 19
Domsnummer
2019-19
Målnummer
B-106-2018
Avgörandedatum
2019-04-03
Rubrik
Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

S.S.

mot

Huddinge Dental AB.

Överklagade avgörandet: Södertörns tingsrätts dom den 27 september 2018 i mål nr T 17795-17

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2019-04-03, målnummer B-106-2018

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Hannah Edström