Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 26

Instans
Arbetsdomstolen
Referat
AD 2019 nr 26
Domsnummer
2019-26
Målnummer
A-7-2018
Avgörandedatum
2019-04-24
Rubrik
Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att talan avslogs.

Unionen

mot

Bäckbodagård AB i likvidation i konkurs.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att talan avslogs.

Dom 2019-04-24, målnummer A-7-2018

Ledamöter: Jonas Malmberg, Sören Öman, referent, och Hannah Edström. Enhälligt.

Rättssekreterare: Sofia Rasmusson